Citati10
Debian9
Fotografija7
GNU/Linux12
Git1
Portfolio1
SSH1
Servisi1

Autorska prava

Autorska prava © 2008-2010, Janoš Guljaš Sva prava zadržana.

Redistribucija i korišćenje u izvornom ili binarnom obliku, sa ili bez izmena, dozvoljeni su pod sledećim uslovima:

  • Redistribucije izvornog koda moraju sadržati gore navedenu izjavu o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeću izjavu.
  • Redistribucije u binarnoj formi moraju da reprodukuju gore navedenu izjavu o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji idu uz distribuciju.

OVU DOKUMENTACIJU, KAO TAKVU, OBEZBEDIO JE JANOŠ GULJAŠ, KOJI SE ODRIČE SVIH IZRIČITIH ILI PREĆUTNIH GARANCIJA, UKLJUČUJUCI ALI NE OGRANIČAVAJUCI SE NA GARANCIJE KOJE SE PODRAZUMEVAJU U TRGOVINI KAO I GARANCIJE ISPUNJAVANJA SVRHE POSTOJANJA. JANOŠ GULJAŠ NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA PROUZROKOVANJE DIREKTNE, INDIREKTNE, SPECIJALNE, TIPICNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, NASTALE NA BILO KOJI NAČIN I NA BILO ČIJOJ TERITORIJI, UKLJUČUJUCI ALI NE OGRANIČAVAJUCI SE NA PRIDOBIJANJE ZAMENLJIVIH DOBARA I USLUGA; GUBITAK PODATAKA, UPOTREBLJIVOSTI I PROFITA; PREKID POSLOVANJA, BEZ OBZIRA NA STEPEN KRIVICE AKO ŠTETA PROIZILAZI IZ BILO KAKVE UPOTREBE DOKUMENTACIJE PA ČAK IAKO JE NA MOGUĆNOST ŠTETE UPOZORENO.