Citati10
Debian9
Fotografija7
GNU/Linux12
Git1
Portfolio1
SSH1
Servisi1

Smanjiti veličinu Git arhive

30. Aug. 2010.

Par konfiguracionih parametara može značajno smanjiti veličinu Git arhiva. Ovde su izlistana globalna podešavanja, ali isto se može primeniti na sistemsku konfiguraciju ili konfiguraciju za svaku od arhiva posebno.

git config --global core.compression 9
git config --global repack.usedeltabaseoffset true
git config --global pack.windowMemory 100m
git config --global pack.window 15
git config --global gc.auto 1000
git config --global gc.autopacklimit 10

Za objašnjenja parametara možete da pogledate:

man git-config

Vaš komentar

feed